Տեղեկատվություն

ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

1.Տնօրեն` Սիլվա Սահակյան
2.Դպրոցի հասցե, հեռախոսահամար
Ս․ Մատնիշյան 301, +374 312 51359
3.Դասասենյակների քանակ — 17
4.Համակարգչային սենյակի առկայություն — առկա է
5.Համակարգիչների քանակ — 11
6.Ինտերնետ կապի առկայություն — առկա է
7.Մարզադահլիճ — առկա չէ
8.Աշխատակիցների թիվ — 43
9.Աշակերտների թիվ — 252
10.Դասարանների թիվ — 9