ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջին-եռամսյակ Հանրակրթական ծրագրով 2020
Առաջին-եռամսյակ Նախադպրոցական ծրագրով 2020
Առաջին-եռամսյակ հաշվետվություն ըստ Հավելված N1 2020
Առաջին-եռամսյակ հաշվետվություն ըստ Հավելված N2 2020
Առաջին-եռամսյակ հաշվետվություն ըստ Հավելված N3 2020
Երկրորդ-եռամսյակ Հանրակրթական ծրագրով 2020
Երկրորդ-եռամսյակ նախադպրոցական ծրագրով 2020
2021թ-ի Ֆինանսական գործունեության բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ
Հաշվետվություն 3-րդ-եռամսյակ 2020
Չորրորդ-եռամսյակ նախադպրոցական ծրագրով 2020
Չորրորդ-եռամսյակ Հանրակրթական ծրագրով 2020
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 1-ին եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 1-ին եռամսյակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 2-րդ եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 2-րդ եռամսյակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 3-րդ եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 3-րդ եռամսյակ
2022թ-ի Ֆինանսական գործունեության բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2021 4-րդ եռամսյակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 1-ին եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 1-ին եռամսյակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 2-րդ եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 2-րդ եռամսյակ
2023թ-ի Ֆինանսական գործունեության բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ
Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 3-րդ եռամսյակ
Նախադպրոցական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսի վերաբերյալ 2022 3-րդ եռամսյակ